Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 186/2012 van 28 september 2012 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst