Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 186/2012 от 28 септември 2012 година за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП