Протокол относно условията и договореностите за приемането на Република България и на Румъния в Европейския съюз - ЧАСТ ПЕТА: РАЗПОРЕДБИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ - ДЯЛ I:СЪЗДАВАНЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ - Член 51