PROPCELEX Решение на Съвета от 22 ноември 1984 година относно сключване на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската икономическа общност и правителството на Нова Зеландия за изменение на Споразумението под формата на съгласуван протокол между Нова Зеландия и Общността относно сиренето