Писмен въпрос E-004563/11 Mara Bizzotto (EFD) до Комисията. Европейски център за проучване относно митата и квотите