Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile - 2007. aasta aruanne Euroopa Ühenduse arengupoliitika ja välisabi rakendamise kohta 2006. aastal {SEK(2007) 840}