Писмен въпрос E-5706/07, зададен от Valdis Dombrovskis (PPE-DE) на Комисията. Включването на авиационната промишленост в Схемата за търговия с емисии