PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1056/2006 на Комисията от 12 юли 2006 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура