Регламент (ЕО) № 869/2007 на Комисията от 23 юли 2007 година за освобождаването на гаранции, свързани с правата за внос в рамките на някои тарифни квоти за внос в сектора на говеждото и телешкото месо във връзка с присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз