Писмен въпрос E-9609/10 Seán Kelly (PPE) до Комисията. Обновителна програма