Заключение на генералния адвокат Lenz представено на16 септември 1997 г.