2008/551/ЕО: Решение на Комисията от 11 декември 2007 година относно държавна помощ C 12/07 (ex N 799/06) планирана от Словашката република за Glunz&Jensen s.r.o. (нотифицирано под номер C(2007) 6045) Текст от значение за ЕИП PROPCELEX