Писмен въпрос E-1789/08 зададен от Jim Higgins (PPE-DE) на Комисията. Дискриминация в ръководените от Църквата институции