Писмен въпрос E-5013/09, зададен от David Campbell Bannerman (EFD) на Комисията. Споразумения за асоцииране на ЕС с държави от Африка