Писмен въпрос E-006510/11 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) до Комисията. Оспорване на реакцията на икономическата и финансова криза в ЕС