Писмен въпрос E-003052/11 Dominique Vlasto (PPE) до Комисията. Изкупуване на квоти за CO2 за изложените сектори