Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза