Pasaules Bankas stratēģija enerģijas jomā Eiropas Parlamenta 2011. gada 17. februāra rezolūcija par Pasaules Bankas enerģētikas stratēģiju jaunattīstības valstīm