Енергийна стратегия на Световната банка Резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г. относно енергийната стратегия на Световната банка за развиващите се страни