Известие относно приложимите правила за произход и временно спиране във връзка с временното прилагане на Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна