Дело T-367/09: Определение на Общия съд от 30 юни 2011 г. — Tecnoprocess/Комисия ( „Иск за установяване на неправомерно бездействие — Покана за действие — Явна недопустимост — Иск за обезщетение — Причинно-следствена връзка — Иск, явно лишен от всякакво правно основание“ )