PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1557/2006 на Комисията от 18 октомври 2006 година относно подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1952/2005 на Съвета по отношение на регистрацията на договорите и по отношение на съобщенията на данните в сектора на хмела