Споразумение за свободна търговия между ЕС и Република Корея *** Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 февруари 2011 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключване на Споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Корея, от друга страна (08505/2010 – C7-0320/2010 – 2010/0075(NLE))