Решение на Съда (шести състав) от 15 октомври 1998 г.