Писмен въпрос E-1944/10, зададен от Daciana Octavia Sârbu (S&D) на Комисията. Финансовата помощ след земетресението в Чили