Писмен въпрос E-8714/10 Pervenche Berès (S&D) до Комисията. Забрана и отстраняване на азбеста