Cauza T-483/08: Hotărârea Tribunalului din 16 decembrie 2009 — Giordano Enterprises/OAPI — Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO) [ Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale GIORDANO — Marcă națională verbală anterioară GIORDANO — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Respingere în parte a înregistrării — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] ]