Lieta T-483/08: Vispārējās tiesas 2009. gada 16. decembra spriedums — Giordano Enterprises/ITSB — Dias Magalhães & Filhos ( GIORDANO ) (Kopienas preču zīme — Iebildumu process — Kopienas vārdiskas preču zīmes GIORDANO reģistrācijas pieteikums — Agrāka valsts vārdiska preču zīme GIORDANO — Relatīvs atteikuma pamatojums — Sajaukšanas iespēja — Daļējs reģistrācijas atteikums — Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts (tagad – Regulas (EK) Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts))