Asia T-483/08: Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio 16.12.2009 — Giordano Enterprises v. SMHV — Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO) (Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GIORDANO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki GIORDANO — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Rekisteröinnin osittainen epääminen — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)