Дело T-483/08: Решение на Общия съд от 16 декември 2009 г. — Giordano Enterprises/СХВП — Dias Magalhães & Filhos (GIORDANO) (Марка на Общността — Процедура по възражение — Заявка за словна марка на Общността GIORDANO — По-ранна национална словна марка GIORDANO — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Частичен отказ на регистрация — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)