Mål C-210/09: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 20 maj 2010 (begäran om förhandsavgörande från Cour administrative d'appel de Nantes — Frankrike) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, nu ”Kimberly Clark SAS” mot Ville d’Orléans (Statligt stöd — Förordning (EG) nr 659/1999 — Artikel 14.3 — Återkrav av stöd — Effektivitetsprincipen — Beslut om återbetalningskrav som är behäftade med ett formfel — Ogiltigförklaring)