Zadeva C-210/09: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. maja 2010 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour administrative d’appel de Nantes – Francija) – Scott SA, Kimberly Clark SNC, zdaj „Kimberly Clark SAS“ proti Ville d’Orléans (Državna pomoč — Uredba (ES) št. 659/1999 — Člen 14(3) — Vračilo pomoči — Načelo učinkovitosti — Nalogi za izterjavo, ki vsebujejo napako obličnosti — Razveljavitev)