Cauza C-210/09: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 20 mai 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Cour administrative d'appel de Nantes — Franța) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, în prezent „Kimberly Clark SAS” /Ville d'Orléans [Ajutor de stat — Regulamentul (CE) nr. 659/1999 — Articolul 14 alineatul (3) — Recuperarea ajutorului — Principiul efectivității — Avize de încasare afectate de un viciu de formă — Anulare]