Zaak C-210/09: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 20 mei 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Cour administrative d’appel de Nantes — Frankrijk) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, thans „Kimberly Clark SAS” /Ville d’Orléans (Staatssteun — Verordening (EG) nr. 659/1999 — Artikel 14, lid 3 — Terugvordering van steun — Doeltreffendheidsbeginsel — Betalingsbevelen met vormfout — Nietigverklaring)