Kohtuasi C-210/09: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 20. mai 2010 . aasta otsus (Cour administrative d’appel de Nantes’i (Prantsusmaa) eelotsusetaotlus) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, nüüd Kimberly Clark SAS versus Orléans’i linn (Riigiabi — Määrus (EÜ) nr 659/1999 — Artikli 14 lõige 3 — Abi tagasinõudmine — Tõhususe põhimõte — Sissenõudekorralduste vormivead — Tühistamine)