Дело C-210/09: Решение на Съда (трети състав) от 20 май 2010 г. (преюдициално запитване от Cour administrative d'appel de Nantes, Франция) — Scott SA, Kimberly Clark SNC, понастоящем „Kimberly Clark SAS“ /община Орлеан (Държавни помощи — Регламент (ЕО) № 659/1999 — Член 14, параграф 3 — Възстановяване на помощта — Принцип на ефективност — Актове за събиране на вземания, опорочени от неспазване на формата — Отмяна)