Определение на председателя на Първоинстанционния съд от 8 юни 2009 г. # Densmore Ronald Dover срещу Европейски парламент. # Обезпечително производство - Връщане на надбавки, платени за възстановяване на разходите за парламентарни сътрудници - Молба за спиране на изпълнението - Недопустимост - Липса на неотложност. # Дело T-149/09 R. TITJUR Dover/Парламент