Az EU és Jordánia közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás *** Az Európai Parlament 2011. november 15-i jogalkotási állásfoglalása az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Jordán Hasimita Királyság közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (09189/2011 – C7-0122/2011 – 2010/0180(NLE))