Vainker/Парламент Заключение на генералния адвокат Mischo представено на30 ноември 1988 г. # Francois Vainker срещу Европейски парламент. # Длъжностно лице. # Дело 293/87. TITJUR