/* */

Регламент (ЕО) № 458/2009 на Комисията от 4 юни 2009 година за определяне на фиксирани стойности при внос за определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци