Писмен въпрос E-3180/07 зададен от Rebecca Harms (Verts/ALE) на Комисията. Участие на Иран в консорциума за обогатяване на уран EURODIF