Писмен въпрос E-1903/10, зададен от Morten Messerschmidt (EFD) на Комисията. Прием в адвокатска колегия