PROPCELEX Регламент (ЕО) № 1445/95 на Комисията от 26 юни 1995 година относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2377/80