Писмен въпрос E-1875/08 зададен от Ribeiro e Castro (PPE-DE) на Комисията. Заплахи срещу Дамите в бяло