Решение на Съда от 10 юли 1986 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Запазване на правата на работниците в случай на прехвърляне на предприятия. # Дело 235/84. Комисия/Италия TITJUR