Писмен въпрос E-3379/09, зададен от Robert Kilroy-Silk (NI) на Комисията. Обединеното кралство и рецесията