Förslag till avgörande av generaladvokat Ruiz-Jarabo Colomer föredraget den 24 januari 2002.