PROPCELEX Регламент (ЕО) № 409/2006 на Комисията от 9 март 2006 година за изменение на Регламенти (ЕО) № 174/1999, (ЕО) № 581/2004 и (ЕО) № 581/2004 относно размера на гаранционните нива за лицензиите за износ в млечния сектор