/* */

Писмен въпрос E-3512/08, зададен от Syed Kamall (PPE-DE) на Комисията. Нарушаване свободата на пресата и свободата на словото