Дело T-429/15: Решение на Общия съд от 14 юли 2016 г. — Monster Energy/EUIPO — Mad Catz Interactive (MAD CATZ) (Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „MAD CATZ“ — Относително основание за отказ — Липса на вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)